Wanneer de AGORA-software zinnen niet correct weergeeft, zoals hieronder:


Klik op het tabblad 'Hulp' linksboven in het scherm,

vervolgens op "Taal opnieuw laden"


Sluit de toepassing en start de toepassing opnieuw.