Verwijder het programma en installeer het opnieuw door de onderstaande stappen te volgen:


STAP 1: AGORAPLUS verwijderen:


  • START
  • Controlepaneel
  • programma's
  • Programma's en functies
  • Klik op AGORAPLUS om deze te selecteren en klik vervolgens op Verwijderen.
  • Er verschijnt een pop-up om de verwijdering te bevestigen
  • Klik op OK


STAP 2: AGORAPLUS opnieuw installeren: