Zolang het rapport nog niet naar de fabrikant is verzonden, blijft deze in de status "niet verzonden".

Zodra het naar de fabrikant is verzonden, wordt de status ervan hierna gewijzigd op basis van de reactie van de fabrikant.


Statusmonitoring wordt gedaan vanuit de lijst met garantie rapporten.