Zolang het verzoek niet naar de fabrikant is verzonden, blijft deze in de status "niet verzonden".


Zodra het verzoek naar de fabrikant is verzonden, wordt de status ervan gewijzigd in overeenstemming met het antwoord van de fabrikant.


Het bijhouden van de status gebeurt vanaf de lijst van verzoeken om ruil of vergoeding.