Vergeet voor elke wijziging die in het interventiedossier wordt aangebracht, niet op te slaan door op de knop 'Opslaan' in de banner te klikken.


In het interventiedossier worden de correcte categorieën aangegeven door een groen pictogram aan het einde van de regel.


De categorieën waarin fouten moeten worden gecorrigeerd, worden aangegeven door een rood pictogram aan het einde van de regel.


Na het openen van de categorie "Reparatie",

Wordt de lijst met fouten in de categorie aan de linkerkant weergegeven, het veld met de fout wordt rood omkaderd en het foutbericht dat bij dit veld hoort, wordt er onder weergegeven: