Het is mogelijk om de documentatie te downloaden zodat deze kan worden geraadpleegd als er geen internetverbinding is.


In het documentatiescherm, waarin de lijst van beschikbare documenten wordt getoond, staat naast elk item in de lijst een oranje pijl naar beneden:

⇨ Als op de pijl wordt geklikt, wordt het downloaden gestart, als het klaar is verschijnt een groen vinkje (hier is de map "Exploded view" gedownload).