Er zijn 2 manieren om het dossier te sluiten: zonder garantie rapport of met garantie rapport.1 - Zonder garantie rapport:

De servicepartner kan het interventiedossier op elk moment sluiten zonder garantie rapport (bijvoorbeeld in het geval dat de consument geografisch te ver weg is, of als de consument geen follow-up uitvoert ...)


=> klik op de functie "Sluiten zonder garantie rapport"

=> een bevestigingspop-up opent en vraagt om de sluitingsreden te kiezen

=> klik op "Werkorder gesloten zonder garantie rapport"Het interventiedossier is gesloten en de werkorder gaat naar de status "Gesloten zonder garantie rapport".


2 - Met garantie rapport:


=> Klik op de functie "Sluiten met garantie rapport"

=> Een pop-up opent en vraagt om bevestiging

=> Zodra de bevestiging is gemaakt, wordt het garantie rapport gemaakt met alle informatie uit het interventiedossier.

=> Het interventiedossier is gesloten en de werkorder verandert in "Gesloten met garantie rapport"

=> het interventierapport wordt onmiddellijk geopend, de te corrigeren informatie wordt in het rood weergegeven.